Talanjur Sarik


Ulak Sabar tu ngaran wara ae sabar.. urangnya panyarikan lawan panamparan. Hari itu sidin rahat batukangan mambaiki palapun rumah sidin. Kakanakan rami bagayaan di bawah. Matan di atas palapun sidin bakuriak,” ngini siapa pulang nang maambil pinsil tukang ampunku..ayu kanakan mangaku haja, kalu sakit kaina kulapau tunggal ikungan. Ranai kakanakan kada sing suaraan takutan malihat muha ulak Sabar nang kaya hantu barayaban. “Ayu lakasi mangaku..!!” jar ulak Sabar pulang. Pas rahatan raranaiannya, si Utuh anak ulak Sabar nang paling halus basuara,” ngitu pang nang di talinga abah tu napa?” ujar Utuh sambil manunjuk pinsil nang bakapit di talinga abahnya. Ulak Sabar asa supan jua sudah mandawa kakanakan. Tapi nangaran sudah talalanjur bamamai,pantang lamah ka puting.. sambil masih manyanyarik, sidin bakuriak pulang..” Tahu ae bungul ae, jarku tadi talinga kanan kah kiri..!!!!”
Bah ae, dasar jua ulak ni..bilang kada hakun lalu kalah..

No comments:

Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung, komentar dan saran anda sangat saya hargai demi perkembangan blog ini.